Een aantal leden van de PSP'92 hebben de mogelijkheid gekregen om een persoonlijk profiel op onze site te plaatsen. Dit zijn voornamelijk bestuursleden en kandidaten in verkiezingstijd.

Het profiel zal omschrijven wie de persoon is, zijn/haar achtergrond, de motivatie en neven-activiteiten. Ook zal de persoon de ruimte krijgen om van tijd tot tijd een blog-artikel te plaatsen.

De inhoud is onder eigen verantwoordelijkheid van de persoon en mogelijk standpunten op persoonlijke titel.