Ondersteuningsverklaringen

Nieuwe partijen — die niet verkozen waren in het vorige bestuur na de vorige verkiezingen — die moeten aan meer eisen voldoen. Om deel te mogen nemen bepaalt de Kieswet ook dat er per kieskring 30 ondersteuningsverklaringen, H4 genaamd, moeten worden ondertekend. Dit moet gebeuren in een zeer korte periode.

Een ondersteuningsverklaring is géén verklaring dat u gaat stemmen op de PSP'92. U gunt wel deze partij en haar kandidaten om deel te nemen aan de volgende verkiezingen.

Huidige en aanstaande ondersteuningsverklaringen:

*) Vaak is er nog een herstel periode van enkele dagen om verzuimen — zoals te weinig ondersteuningsverklaringen — te herstellen. De officiële einddatum is de opvolgende vrijdag, voor 15:00h.

Hier leggen we kort en krachtig uit wat u in die periode zou kunnen doen om de PSP'92 te helpen deel te nemen aan de volgende verkiezingen.

Stap 0: Doet de PSP'92 mee, bijvoorbeeld in uw gemeente, provincie of waterschap?

Natuurlijk: "Doet de PSP'92 wél mee aan de volgende verkiezingen?" Het gedachtegoed moet wél uitgedragen kunnen worden. Wanneer u ruim op tijd bent en vind dat de PSP'92 mee moet gaan doen in uw gemeente of provincie of waterschap dan kunt u informeren of er al een actieve fraktie gevormd is. U kunt lid worden, uzelf kandidaat stellen en aansluiten bij die fraktie.

Deze stap is optioneel.

Stap 1: Meld dat u graag de PSP'92 wilt helpen met het verzamelen van de ondersteuningsverklaringen.

U meld zich door contact op te nemen met de deelnemende fraktie, via de email, twitter of rechtstreeks bij een kandidaat. Dan zal er een afspraak met u worden gemaakt om u te begeleiden bij het zetten van stap 2 en 3, of alleen stap 3.

U kunt natuurlijk ook benaderd worden door de kandidaten zelf.

Stap 2: Teken de ondersteuningsverklaring.

U print zelf de H4 uit (die vindt u hier), of wanneer u begeleid wordt dan krijgt u deze overhandigd voor aanvang van de gemaakte afspraak. Neem uw tijd om de ondersteuningsverklaring door te lezen.

Een ondersteuningsverklaring moet op het gemeentehuis of aan het burgerloket worden getekend. Onder toeziend oog van de ambtenaar vult u de datum en uw naam in, en ondertekent u het formulier — de H4 — aan het loket. De ambtenaar zal vragen naar een geldig paspoort of identiteitsbewijs, dat nog niet is verlopen. De ambtenaar zal controleren of u woonachtig en stemgerechtigd bent in uw gemeente en dat u ingezetene bent voor de betreffende verkiezing.

De ambtenaar zal bij goedkeuring in de naam van de burgemeester deze ondertekenen en/of de gemeentestempel plaatsen. De ambtenaar geeft ook aan op welke datum, in welke kieskring en in welke gemeente dit heeft plaats gevonden.

TIP: In de meeste gemeenten kunt u een nummertje trekken via een informatie zuil ["overige" > "verkiezingen"].

Uw begeleider zal gepaste afstand bewaren, maar ook de ambtenaar controleren op het uitvoeren van deze taak. Het komt jammergenoeg te vaak voor dat een ambtenaar niet weet wat hij/zij moet doen, of fouten maakt.

Stap 3: Lever de ondersteuningsverklaring in bij de inleveraar van de kandidatenlijst.

Wanneer u begeleid wordt dan geeft u naderhand uw ondersteuningsverklaring af aan uw begeleider. Bij een zelfstandig uitgevoerde stap 2 dan neemt u deze mee en handigt deze op een later tijdstip over (of via de post) aan uw contactpersoon, zoals u heeft afgesproken. Deze persoon zal zijn/haar best doen uw ondersteuningsverklaring op tijd bij de inleveraar te krijgen, zodat deze een geldige kandidatenlijst in kan leveren.