De Pacifistisch-Socialistische Partij ’92 werkt aan het opbouwen van een landelijk netwerk van gemeentelijke frakties. Momenteel zijn wij actief in Arnhem en Nijmegen. In andere gemeenten zijn wij actief met inspraakreacties en kunnen er frakties worden opgezet, zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, of via bundeling in een provinciale fraktie. Er zijn momenteel 403 gemeenten.