Een radikaal-linkse begroting

Meneer de Voorzitter,

Een radikaal-links perspectief. Dat bood ik op 9 juli aan mevrouw Lamers en wethouder Tiemens aan. Een radikaal-linkse Perspectiefnota. De PSP’92 bood een alternatief aan.

Voorzitter, in een Perspectiefnota geeft een College haar kaders aan. De gemeenteraad bespreekt deze kaders, voegt daar haar eigen piketpaaltjes aan toe en maakt dan keuzes.

Dat deed u deze keer niet. U kiest er zelfs voor om geen Perspectiefnota meer te maken. Dat is niet onze keuze.

De Nijmeegse PSP’92 heeft de pacifistische, sociale en Nijmeegse punten in die Perspectiefnota verwoord en heeft de voorliggende Stadsbegroting nu dan ook getoetst aan onze eigen kaders.

Dat was nog niet makkelijk. Deze begroting was ten eerste niet in de Stadswinkel verkrijgbaar. Dat werd dus zeer onduurzaam zelf printen. En dan lezen. Deze begroting is niet erg overzichtelijk. Onze kritiek op de opmaak en indeling zullen wij aan de wethouder en aan de Auditcommissie toezenden.

Inhoudelijk kan ik snel zijn. Bijna geen een punt uit onze Perspectiefnota is over genomen.

Daarom heb ik vandaag een radikaal-links alternatief voor u. Een alternatieve begroting. Als u de motie indient en aanneemt die achter in deze notitie zit stemmen wij in met de begroting. En anders krijgt u een bezwaarschrift om over te beslissen.

Voorzitter, wat zijn nu punten die wij belangrijk vinden? Ik noem er 5.

  1. De regionale samenwerking. Wij maken ons zorgen over hoe de Vrijstaat Nijmegen zich op lijkt te stellen tegen over de Provincie en de Stadsregio. Een initiatief als Gelrestad wordt met twee zinnen afgewerkt. De burgemeester zegt zelfs in de kamerronde dat het niet zo belangrijk is. Wij zien in de grote steden en bij de provincie dat zij willen samenwerken.
  2. Duurzaamheid van Nijmegen. Wij zien duurzaamheid in de begroting als een containerbegrip. We vragen om hier een definitie aan te geven.
  3. Alle wijken tellen mee. De binnenstad moet bruisend worden, maar wij vragen ook aandacht voor de wijken bij het kanaal. Benoem ook de Gelderse Omgevingsvisie.
  4. Zorg en welzijn. We zien nog steeds veel vraagtekens bij mensen als het om de zorg gaat. Het welzijnsspeelveld is niet helder. Voor de overgrote meerderheid van zorgbehoevenden is het nog altijd onduidelijk hoe het geregeld gaat worden, en het is bija 1 januari 2015!
  5. Bedrijvigheid. De Vlek 14-discussie is als een nachtkaars uitgegaan. Arnhem en Zevenaar hebben wel besluiten genomen. Nijmegen heeft zich daar niet in gemengd. Dat is nu een voorbeeld van een gebrek aan regionale samenwerking.

Voorzitter, ik kan zo nog wel even doorgaan. Dat doe ik niet. Alle punten staan in de notitie die ik u nu aanbied en die op onze vernieuwde website te vinden is. Dank u wel, voorzitter.

Lees verder ook Een radikaal-linkse begroting (pdf)