Momenteel is de Pacifistisch-Socialistische Partij ’92 alleen actief betrokken bij het waterschap Rivierenland(15).

 1. Noorderzijlvest
 2. Fryslân
 3. Hunze en Aa's
 4. Reest en Wieden
 5. Vechtstromen
 6. Groot Salland
 7. Vallei en Veluwe
 8. Rijn en IJssel
 9. De Stichtse Rijnlanden
 10. Amstel, Gooi en Vecht
 11. Hollands Noorderkwartier
 12. Rijnland
 13. Delfland
 14. Scheiland & Krimpenerwaard
 15. Rivierenland
 16. Hollandse Delta
 17. Scheldestromen
 18. Brabantse Delta
 19. De Dommel
 20. Aa en Maas
 21. Peel en Maasvallei
 22. Roer en Overmaas
 23. Zuiderzeeland
 24. Blija Buitendijks