Posters en Leuzen:

  • “Studeren begint met Erasmus en Da Vinci” — Studenten moeten overal in Europa hun studie kunnen voort zetten en de credits en diploma's zouden in alle landen als gelijkwaardig behandeld moeten worden. Het is de taak van het Europese Parlement om aan te sturen op een gelijkwaardig onderwijs systeem, met dezelfde kwaliteit (een minimale standaard waar ieder niveau aan zou moeten voldoen) en mogelijkheden je eigen studie gefinancierd te krijgen. Hierin zijn de fondsen en uitwisselingsprogramma's zoals Erasmus en Da Vinci instrumenteel in.
  • “Ek FRYSK sprekken bliuwe in Europa” — Foar Friezen is it wichtich dat har taal en kultuer beskerme wurdt. Yn Europa syn gâns minderheden dy mei itselde wrakseljen. Der is in list fan “de 24 offisjele talen fan Europa” en dêr falle soad fan de lytse talen bûten. Sels de talen dy in offisjele status hawwe yn eigen lân. Sa ek it Frysk.
  • “Stop met nuilen: ga stemmen!” — Nijmegenaren moeten minder zeuren – of 'nuilen' zoals ze het hier zeggen – en hun democratisch recht gebruiken om uit te spreken wat ze willen, zoals nu in Europa.
  • “Wij zijn allemaal Europeanen. Jij ook!” — Er is meer politiek te halen in Europa dan het verdedigen van de Nederlandse belangen. Juist opkomen voor alle Europeanen is van belang, zeker op het vlak van werk en sociale zekerheden. De oplossing voor onze problematiek, zoals werkmigratie, die stopt niet bij de Nederlandse grens, maar juist door te investeren in de landen van herkomst reduceer je de noodzaak om te vluchten voor de armoede.
  • “Sociale zekerheid = munt stabiliteit” — Wanneer iedereen de voorzieningen (onderdak, voedsel, kleding) krijgt die diegene nodig heeft om te leven, kan je ook gaan participeren in de samenleving. Door deelname groeit de arbeidsmarkt en mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Dan houdt je de economie draaiende en is de euro ook stabiel.
  • “Zekerheid, vrede, transparantie” “Samenwerking, gelijke rechten” — Steekwoorden waar Europa eigenlijk over gaat.
  • “Zekerheid begint bij BASISINKOMEN” — Sent G. Wierda is voorvechter voor invoer van het basisinkomen om armoede te bestreiden. Niet per sé uitgedrukt in financiële middelen, maar juist in voorzieningen: onderdak, voedsel, kleding.
  • “Maak democratie zo eenduidig als zwart/wit” — Democratie, het woord, heeft een uitgesproken betekenis, maar het systeem is niet zo eenduidig: Er zijn vele regels en verdraaiingen die voorkomen dat stem bij het volk ligt. Het mag eerlijker en duidelijker.
  • Daarnaast verklaard het ook de keuze voor zwart/wit posters.