De PSP’92 kiest voor eerlijk. Eerlijk is sociaal en vrede!

We schrijven 1945. Europa ligt na de zoveelste oorlog weer in puin. Velen willen naar een samenleving zonder oorlog. Zo ontstond de Europese gedachte. Al snel werden de EGKS en Euratom opgezet. De WEU volgde al snel, net als de NAVO. Al deze samenwerking heeft ons veel gebracht. Zo is er sinds 1945 geen oorlog meer geweest in Europa. En als het begint te rommelen op het Europese continent zijn we er samen bij. Zo werd erger voorkomen in Joegoslavië en ook in de oostblok-landen werd na de val van de Berlijnse muur snel vrede gesticht. De PSP’92 is daar vanzelfsprekend blij om. We zijn om die reden voorstander van Europese samenwerking. In die samenwerking moet wel verder worden gewerkt aan drie thema’s die we hieronder als eerste zullen behandelen: vrede, sociaal en democratie.

Vrede

Er is al veel bereikt op het gebied van ontwapening en anti-militarisering. Toch zijn we er nog niet. Er zijn nog steeds vele mensen werkzaam in de defensie en de wapenindustrie. Onze droom is een wereld zonder oorlog, en daarmee zonder legers. Het omvormen en daarna afschaffen van de WEU en de NAVO is hier een noodzaak in. We mogen dan wel een droom hebben van een wereld zonder oorlog en defensie, maar we zijn ook realistisch. De PSP’92 wil daarom een langzame afbouw van de militaire sector die in de pas kan lopen met eenzelfde afbouw in de andere continenten. Binnen de Verenigde Naties moeten nadere afspraken over worden gemaakt. De Europese Unie moet hier het voortouw in nemen.

Sociaal

De Europese Unie gaat slechts op hoofdlijnen over sociaal beleid. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het sociale gehalte in hun gebieden. Toch ziet de PSP’92 een rol voor de EU om een sociaal Europa te krijgen. De Europese Unie houdt via de Europese Centrale Bank toezicht en controle op de Rijksbegroting. De PSP’92 wil bepleiten dat de ECB het Nederlandse parlement niet te veel tot bezuinigingen dwingt. Bezuinigingen zijn niet goed voor het bestrijden van de economische crisis, want het consumentenvertrouwen wordt te vaak en te veel geschaad door de rigoureuze bezuinigingsacties van Rutte, Asscher, Pechtold, Slob en Van der Staaij.

Democratie

Het democratisch gat van Europa moet worden gedicht. Zo moet het Europees Parlement individuele leden van de Europese Commissie naar huis kunnen sturen. Ook moet het Europees Parlement het recht van initiatief krijgen en het laatste woord over wetsvoorstellen kunnen spreken. Het Parlement is de volksvertegenwoordiging en moet de hoogste macht zijn binnen het Europese politieke bestel. Het stemgedrag van ministers in de Raad van Ministers moet openbaar zijn, zodat de nationale volksvertegenwoordigingen hun regeringsleden kunnen controleren. Europa moet meer transparant worden.