Wij overwegen om als PSP'92 deel te gaan nemen aan de verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst ligt alvast klaar.

Na de provinciale verkiezingsuitslag van 18 maart 2015 mogen gekozenen aangeven dat ze onze kandidatuur willen steunen, door de H4 ondersteuningsverklaring te ondertekenen.