De PSP’92 wil samen met anderen werken aan de samenwerking. Dit kan volgens de PSP’92 heel goed op provinciaal niveau. De provincie is namelijk dé bestuurslaag waar alles samen komt. Zo is de provincie regisseur, verbinder, faciliteerder en soms ook scheidsrechter. Een bestuurslaag waar PSP ook een andere afkorting kan kennen: Politieke Samenwerking Partij. De PSP’92 wil politieke samenwerking bevorderen.
Natuurlijk vergeet de PSP’92 in de provincie Gelderland haar kernwaarden niet: sociaal, leefbaar, duurzaam, eerlijk en democratisch. Deze aspecten komen in onze beleidskeuzes actief terug. Gelderland en de Gelderse steden en regio’s  verdienen dit.
Op 18 maart nemen wij deel aan de Gelderse verkiezingen en waterschap Rivierenland. U kunt op die dag dus twee keer op de PSP’92 stemmen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mail en twitter.