Bij integriteit zijn er geen 50 tinten grijs

Marjolein Faber-Van der Klashorst (fractieleider en lijsttrekker PVV Gelderland) heeft er in deze Statenperiode regelmatig een punt van gemaakt. Integer bestuur en declaratiegedrag. En terecht. Integere politiek is van belang voor het aanzien van de politiek in het algemeen. Politici staan toch al bekend als zakkenvullers. De PVV, en ook Luuk van der Veer van de Gelderse Partij voor de Dieren, dienden dan ook terecht vele voorstellen rond dit thema in. Een van de items die in deze periode zijn aangescherpt zijn de fractievergoedingen. Juist in deze periode is op voorstel van de SP besloten om familieleden uit te sluiten als opdrachtnemer voor werkzaamheden uit het fractiebudget. Het is dan ook ronduit dom van Faber-Van der Klashorst om juist het bedrijf van haar zoon in de arm te nemen voor het onderhoud van de website van de PVV Gelderland. Iemand die zo hard om de politieke kop van anderen schreeuwt kan nu niet anders doen dan opstappen. Dat is niet verplicht, maar het zou wel moreel sjiek zijn om te doen. De PSP’92 legt de lat ook hoog voor haar kandidaten en laat al sinds 2014 haar kandidaten een integriteitsverklaring ondertekenen. Eigenlijk zouden alle partijen dat moeten doen. Ook de PVV.