PSP'92 Gelderland werkt aan een leefbaar Gelderland

PSP'92 heeft verzoek ingediend om deel te nemen aan de Statenverkiezingen
 
De Pacifistisch-Socialistische Partij '92 wil deelnemen aan de Statenverkiezingen die op 18 maart 2015 zullen worden gehouden. De politieke formatie wil werken aan een provincie waar ruimte is voor iedereen, ruimte is om te recreëren, ruimte is om te ondernemen, ruimte is om te leven en ruimte is om samen te werken. De provincie Gelderland is voor de PSP'92 dè overheidslaag om deze doelstellingen te bereiken.
 
Partijvoorzitter Ramon Barends: "De provincie is voor de PSP'92 een belangrijke speler in het bestuurlijke veld. De provincie regisseert, faciliteert en stimuleert ontwikkelingen. Soms is de provincie scheidsrechter tussen lokale overheden, maar vaker wil de provincie overheden en organisaties verbinden. Ik denk dat de PSP'92 hier een goede bijdrage bij kan leveren. Samenwerken aan Gelderland is wat wij graag willen. Daarbij tellen de steden, maar ook de regio's, even zwaar mee."
 
Op 23 december 2014 beslist het Centraal Stembureau voor Gelderland of de registratie van de PSP'92 Gelderland akkoord is.