Ondersteun de PSP'92

De PSP'92 doet mee aan de verkiezingen in de provincie Gelderland en het waterschap Rivierenland. U kunt ons helpen door een ondersteuningsverklaring te ondertekenen (kijk hier voor verdere instructies). U moet hiervoor wél in Gelderland en/of Rivierenland woonachtig zijn.

Een ondersteuningsverklaring is géén verklaring dat u gaat stemmen op de PSP'92. U gunt wel deze partij en haar kandidaten om deel te nemen aan de volgende verkiezingen.

Huidige ondersteuningsverklaringen:

*) Vaak is er nog een herstel periode van enkele dagen om verzuimen — zoals te weinig ondersteuningsverklaringen — te herstellen. De officiële einddatum is de opvolgende vrijdag, voor 15:00h.