Cathy Ubels overleden

Het partijbestuur van de PSP’92 heeft kennis genomen van het overlijden van Cathy Ubels-Veen, fractievoorzitter van de Evangelische Volkspartij in de Tweede Kamer van 1982 tot 1986. Zij was de enigste EVP-parlementariër in de geschiedenis. De PSP heeft op vele fronten samengewerkt met de EVP-fractie. Met name streed de EVP-fractie tegen de kernwapens.

Een punt dat ook op de PSP-fractieagenda een prominente positie innam. De evangelisch-progressieve vredespolitiek van de EVP heeft de PSP en nu de PSP’92 altijd zeer aangesproken. Uiteindelijk werkt iedere politicus vanuit zijn of haar eigen drijfveren en motivatie aan de eigen doelstellingen. Het partijbestuur van de PSP’92 gedenkt Cathy Ubels als een bevlogen parlementariër en mens. Wij wensen haar naasten sterkte in het verwerken van het verlies.

Namens het partijbestuur,

Ramon Barends, voorzitter