Terug

ORGANISEER EEN WERELDMAALTIJD! 

Wat is een Wereldmaaltijd?
Een Wereldmaaltijd is een lekker en voedzaam driegangen-diner voor een groep mensen, waarin per persoon niet meer ingrediŽnten zijn gebruikt dan de hoeveelheden die beschikbaar zijn als al het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd eerlijk zou worden verdeeld over alle wereldbewoners.
Tijdens de maaltijd wordt informatie gegeven over de beschikbaarheid van voedsel en over de verdeling daarvan.  

Wie een karig maal verwacht zal zich verbazen over de grote hoeveelheid smakelijk voedsel die op tafel verschijnt! En dat is meteen ook ťťn van de doelen van de Wereldmaaltijd: het wegnemen van het hardnekkige idee dat de aarde niet genoeg voedsel zou voortbrengen om ruim zes miljard mensen dagelijks een volwaardige maaltijd voor te zetten. Onder het eten kan informeel van gedachten worden gewisseld over oplossingen van het wereldvoedselprobleem en hoe je daar zelf aan kunt bijdragen.

Voedsel genoeg voor iedereen!
De aarde brengt genoeg voedsel voort om elke wereldburger iedere dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Honger in de wereld is geen gevolg van gebrek, maar van ongelijke verdeling.
De voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, houdt bij hoeveel voedsel er wereldwijd wordt geproduceerd. En dat is erg veel! De FAO schat in, dat de aarde zelfs genoeg kan opbrengen voor het dubbele van de huidige wereldbevolking.
Op basis van recente cijfers van de FAO (peiljaar 2003) heeft Stichting WereldDelen in 2007 (her)berekend hoeveel voedsel er per wereldbewoner momenteel beschikbaar is. Bij een eerlijke voedselverdeling zijn dat de volgende hoeveelheden per persoon per dag: (zie tabel onder)

Als al het beschikbare voedsel eerlijk zou worden verdeeld over alle wereldburgers, en als niemand meer zou consumeren dan zijn rechtmatig deel, zou geen mens meer honger hoeven te lijden of hoeven sterven van de honger.

Organiseer een Wereldmaaltijd
Om groepen te stimuleren zelf een Wereldmaaltijd te bereiden hebben Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling en Stichting WereldDelen een praktisch informatiepakket samengesteld. Op 20 augustus 2003 werd dit pakket gepresenteerd; op 23 mei 2007 werd de ingrediŽntentabel geactualiseerd.

Het Wereldmaaltijd-informatiepakket bevat veel feiten en cijfers (oa. van de FAO),  berekeningen van de beschikbare hoeveelheden voedsel per persoon per dag, voorbeeldmenu's, een checklist voor het organiseren van een maaltijd, boekentips en een voorbeeld-persbericht. Bij het pakket worden ook kleurenposter en een informatieve placemat geleverd.

Wereldvoedseldag: 16 oktober
Een goede aanleiding om een Wereldmaaltijd te organiseren is op 16 oktober, Wereldvoedseldag! Deze dag werd in 1945 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale dag van bezinning over de wereldvoedselsituatie. 

Ook in de vastentijd, tijdens de adventperiode of met kerstmis kan een Wereldmaaltijd toepasselijk zijn. Maar het kan ook op andere momenten. Samen eten heeft immers altijd iets verbindends.

Het gesprek aan tafel
Tijdens de Wereldmaaltijd kunnen bepaalde elementen van voedsel, zoals herkomst, vervoer, teeltwijze of (eerlijke) handel onderwerp van gesprek vormen. Het Wereldburgerpakket biedt hiertoe tal van handreikingen.
Ook kan aandacht worden gevraagd voor een specifiek project of initiatief, waarover dan onder het eten verder kan worden gepraat.
De suggestie wordt gedaan om in de Wereldmaaltijd biologisch geteelde producten te verwerken, en om import-ingrediŽnten te betrekken via de eerlijke handel (Fair Trade- en Max Havelaar-keurmerk!).

Op school
Vanwege het sterk educatieve karakter, is het organiseren van een Wereldmaaltijd ook goed toepasbaar in het onderwijs. Praten over de mondiale voedselverdeling, het uitrekenen, samenstellen en bereiden van een Wereldmaaltijd, en het samen eten, bieden volop leerstof voor vakken als economie, maatschappij-oriŽntatie of huishoudkunde.

Sinds 2005 ontstaan er steeds meer  Wereldmaaltijd-initiatieven in het voortgezet onderwijs, waarbij de leerlingen zelf de keuken ingaan. Met enthousiaste reacties van zowel leerlingen, docenten als ouders en andere genodigden.
Kortom: de Wereldmaaltijd biedt een concrete mogelijkheid om in een informele sfeer en op smakelijke wijze met anderen van gedachten te wisselen over de wereldvoedselverdeling. 

Hoeveel vergt uw voedingspatroon van de aarde?
Een goede manier om te berekenen hoeveel energie en ruimte ieders individuele voedingspatroon van de aarde vergt, is de Voedsel Voetafdruk. Ga naar de volgende website
www.voedselvoetafdruk.nl

 Met dank aan Omslag (www.omslag.nl)

251

gram tarwe

213

gram fruit

250

gram rijst

 84

gram sojabonen

284

gram maÔs

15

gram noten

61

gram gerst

76

gram suiker/zoetstoffen

71

gram overige granen

3

gram specerijen

141

gram aardappelen

15

gram boter/vetten

166

gram overige wortel- en knolgewassen

45

gram plantaardige olie

 25

gram peulvruchten

267

gram melk

369

gram groenten

27

gram eieren