Luister ook eens naar: Spiegels met Fred van der Spek. Een radiodocumentaire portret van David de Jongh uit 2001. Klik hier om te beluisteren.

 

Onderstaande informatie is met dank aan www.parlement.com

A.G. van der Spek

Erudiet, maar rechtlijnig PSP-Kamerlid. Was door zijn belezenheid een geducht opponent van diverse minsters van Buitenlandse Zaken (met name van Luns en Van der Klaauw). Zag het Kamerlidmaatschap vooral als een mogelijkheid om buitenparlementaire actie te ondersteunen. Kwam in 1986 in conflict met Andree van Es over de koers van de PSP en richtte een nieuwe partij op, die echter niet wist door te dringen tot de Tweede Kamer.

PSP, fractie-Van der Spek
in de periode 1963-1986: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer
 

Personalia

titulatuur, naam; voor- en roepnaam
A.G. van der Spek Alfred Gustaaf (Fred)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 december 1923

levensbeschouwing
geen godsdienst

Partij/stroming

partij(en)

-

  

Socialistische Unie, van 1950 tot maart 1953

-

  

P.S.P. (Pacifistisch-Socialistische Partij), van 1957 tot 14 december 1985

-

  

P.S.O. (Partij voor Socialisme en Ontwapening), vanaf 18 januari 1986

-

  

P.S.P.'92 (Pacifisctisch-Socialistische Partij 1992), vanaf 5 oktober 1992; heropgerichte P.S.P.

Loopbaan

-

  

leraar natuur- en scheikunde V.H.M.O. te Brielle, vanaf 1949

-

  

leraar natuur- en scheikunde V.H.M.O. te 's-Gravenhage; een half jaar

-

  

leraar natuur- en scheikunde "Baarns Lyceum" te Baarn, van 1953 tot 1967

-

  

lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 21 februari 1967; voor Groep III

-

  

lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 8 juni 1977

-

  

lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 januari 1978 tot 3 juni 1986; vanaf 21 januari 1986 vormde Van der Spek een zelfstandige fractie

-

  

fractievoorzitter P.S.P. Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 januari 1978 tot 14 december 1985


P
artijpolitieke functies

-

  

lid bestuur P.S.P., van 26 januari 1957 tot 1959

-

  

lid bestuur P.S.P. afdeling 's-Gravenhage

-

  

lid bestuur P.S.P. afdeling Amsterdam

-

  

politiek leider P.S.P., van 16 januari 1978 tot 14 december 1985

-

  

lijstrekker P.S.P. Tweede-Kamerverkiezingen 1981

-

  

lijstrekker P.S.P. Tweede-Kamerverkiezingen 1982, van 24 juli 1982 tot 8 september 1982

-

  

lijstrekker P.S.O. Tweede-Kamerverkiezingen 1986

Nevenfuncties

vorige

-

  

voorzitter "Politeia" afdeling Delft

-

  

voorzitter Nederlandse Sectie International Society for Social Studies

-

  

voorzitter Nederlands Komitee Mensenrechten Turkije

-

  

lid algemeen bestuur D.A.F.N. (Defence and Aid Fund, Nederland)


O
pleiding(en)

soort en plaats middelbaar onderwijs
h.b.s.-b, vanaf 1935

soort en plaats (hoger-)beroepsonderwijs
M.O.-acte natuur- en scheikunde

soort en plaats academisch onderwijs
natuur- en scheikunde (propaedeuse examen) Technische Universiteit te Delft, van september 1940 tot februari 1943

 Wetenswaardigheden

-

  

medeoprichter van de P.S.P.

-

  

Sprak met name bij debatten over buitenlandse zaken, defensie, justitie, sociaal-economische zaken en cultuur

-

  

Interpelleerde in 1970 de ministers Nelissen en Luns over de vestiging van een Deense wapenfabriek in Limburg

-

  

Interpelleerde in 1970 minister Den Toom over de Nederlandse Wapen- en Munitiefabriek "De Kruithoorn" te 's-Hertogenbosch

-

  

Diende in 1973 samen met zijn fractiegenoot Van der Lek een initiatiefvoorstel in over de hoogte van inschrijvings- en collegegelden; het voorstel werd in 1974 door de Tweede Kamer verworpen

-

  

Interpelleerde in 1977 de ministers Pronk, Van der Stoel en Lubbers over de levering van korvetten aan IndonesiŽ

-

  

Interpelleerde in 1978 de ministers Van der Klaauw en Van Aardenne over de levering van oorlogsschepen aan Iran

-

  

Interpelleerde in 1980 staatssecretaris Haars over het voorgenomen optreden van de vreemdelingenpolitie jegens illegalen die hun toevlucht in kerken hadden gezocht

-

  

Interpelleerde in 1980 minister Scholten over het niet beantwoorden van door hem gestelde vragen over een wapenvoorraad in een bosperceel te Heythuizen

-

  

Interpelleerde in 1981 samen met A.C. van Es minister Van Dijk en staatssecretaris Van Leijenhorst over vroegere uitspraken van Van Dijk over het apartheidsregime in Zuid-Afrika

-

  

Interpelleerde in 1983 de staatssecretarissen Van Eekelen en Van Leijenhorst over een cultureel verdrag met Marokko

-

  

Interpelleerde in 1983 de ministers Van Aardenne en Van den Broek over de levering door H.S.A. van militair materieel aan Chili

-

  

Interpelleerde in 1983 minister Van Aardenne over de Nederlandse bijdrage aan de Snelle Kweekreactor in Kalkar

-

  

Interpelleerde in 1985 minister Van Aardenne over afspraken over aardgasexport en -prijsstelling

-

  

Van der Spek kondigde op het partijcongres van 14 december 1985 aan al zijn werkzaamheden voor de P.S.P. met onmiddelijke ingang te zullen staken, dit i.v.m. met de verkiezing van mw. Van Es tot lijsttrekker van de P.S.P. voor de kamerverkiezingen 1986

Overige bijzonderheden

woonplaats
Amsterdam

verenigingen, sociŽteiten, genootschappen

-

  

lid Progressief-Democratische Studenten Vereniging

-

  

lid Haagse "Vlam-"groep

-

  

lid sociaal-democratische studentenvereniging "Politeia", vanaf 1945

-

  

lid Vereniging Nederland-IndonesiŽ

-

  

lid IndonesiŽ-komitť


P
ublicaties van en bronnen over

meer informatie

-

  

"Onstuimig maar geduldig. Interviews en biografische schetsen uit de geschiedenis van de PSP" (1987)

-

  

Wie is Wie in de Tweede Kamer? 1970, 1983